Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Pieniądz > Zabezpieczenia pieniędzy

Zabezpieczenia pieniędzy

Banknoty posiadają zabezpieczenia utrudniające ich sfałszowanie. Oto niektóre rodzaje zabezpieczeń stosowanych w banknotach:

 • znak wodny,
 • efekt przeźrocza,
 • nitka zabezpieczająca,
 • perforacja,
 • mikrodruk,
 • ultrafiolet,
 • specjalna receptura papieru,
 • gilosz,
 • pieczęcie tuszowe,
 • suche pieczęcie,
 • odręczny podpis.

 

Pieczęć tuszowa

Pieczęć tuszowa

Pieczęć tuszowa jest odciskiem tuszowym wykonanym przy pomocy metalowego tłoku pieczętnego, najczęściej okrągłego. Zawiera pośrodku wizerunek godła lub herbu, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego. Pieczęć urzędowa używana jest do uwierzytelniania dokumentów szczególnej wagi, np.: decyzje administracyjne, świadectwa szkolne. W Niemczech w okresie 1914-1923 pieczęcie wykorzystywano również do uwie...

Znak wodny

Znak wodny

Znak wodny jest obrazem widzialnym w świetle przechodzącym dzięki zróżnicowanej grubości warstwy papieru lub zagęszczeniu włókien. Pierwotnie znaki wodne uzyskiwano w trakcie ręcznego czerpania papieru poprzez mocowanie do sita wizerunków wykonanych z cienkiego drutu. W wyniku takiego działania warstwa papieru w tym miejscu była cieńsza, co sprawiało, że przy oglądaniu pod światło rysunek stawał się widoczny. Po raz ...

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940