Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Repozytorium > Bibliografia przedmiotowa > Z dziejów portu nad Wieprzą

Z dziejów portu nad Wieprzą

Walkiewicz L., Z dziejów portu nad Wieprzą

Walkiewicz L.
Z dziejów portu nad Wieprzą

Darłowo: Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o. o. 2005

"Z dziejów portu nad Wieprzą" to właściwy tytuł liczącej 116 stron publikacji autorstwa Leszka Walkiewicza wydanej w roku 2005 przez Zarząd Portu Morskiego w Darłowie. Tytuł nadany przez wydawcę "Historia portu nad Wieprzą" nie odzwierciedla jej zawartości. Jest to pierwsza po II wojnie światowej próba przedstawienia bogatych dziejów darłowskiego portu w układzie chronologicznym. Jej zawartość w I rozdziale obejmuje początki dawnego portu, pierwsze przepisy portowe i żeglugę po Bałtyku. Opisuje także przynależność miasta Darłowa, do którego należał port w Darłówku do Związku Miast Hanzy. Darłowski port wchodził wówczas w skład ziem Księstwa Zachodniopomorskiego. W rozdziale drugim autor przedstawia działalność portu w okresie jego przynależności do państwa brandenbursko - pruskiego oraz Niemiec do roku 1945. Pokazuje rozbudowę i modernizację portu, jego działalność handlową i flotę. W tym rozdziale autor zajmuje się również rybołówstwem, kąpieliskiem morskim oraz stocznią statków żelbetowych jaka działała w porcie w czasie II wojny światowej. Trzeci i ostatni rozdział obejmuje działalność portu i gospodarkę morską w okresie powojennym w latach 1945 - 2003. Oprócz charakterystyki podstawowych podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką morską ujęto informacje z zakresu szkolnictwa morskiego w Darłowie. Zarysowano także sprawę działalności placówki Polskiego Ratownictwa Okrętowego w Darłowie oraz Urzędu Morskiego. Zajęto się również przemianami jakie zaszły w darłowskim porcie po roku 1989 oraz komunalizacją portu w Darłowie.

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940