Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Przyroda > Obszary Natura 2000 > Obszar Natura 2000 Delta Świny

Obszar Natura 2000 Delta Świny

Grzegorz Chmielecki. Lubin. Widok na Świnę, Mały Krzek, Wielki Krzek i Wiszową Kępę. 11 września 2014 roku.

Lokalizacja: m. Świnoujście, gm. Międzyzdroje

Powierzchnia: 11008,45 ha

Data utworzenia: 2007 rok

Typy siedlisk: morski

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności: brak danych

Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania: brak danych

Zestawienie powierzchni wg rodzaju własności: brak danych

Ważniejsze gatunki zwierząt i roślin:

  • ptaki:
    Acrocephalus paludicola, Alcedo atthis, Anas clypeata, Anas crecca, Anas querquedula, Anas strepera, Anser anser, Anser fabalis, Asio flammeus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Botaurus stellaris, Branta leucopsis, Bubo bubo, Calidris alpina schinzii, Caprimulgus europaeus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Cygnus columbianus bewickii, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Egretta alba, Falco columbarius, Falco peregrinus, Ficedula parva, Gavia arctica, Gavia stellata, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Larus minutus, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Luscinia svecica, Mergus albellus, Mergus merganser, Mergus serrator, Milvus milvus, Numenius arquata, Panurus biarmicus, Pernis apivorus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo sinensis, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Podiceps cristatus, Porzana porzana, Sterna caspia, Sylvia nisoria, Tadorna tadorna, Tringa glareola, Tringa totanus

Opis obszaru:

Obszar obejmuje wsteczną deltę świny, wysoczyznową część wyspy Wolin oraz przybrzeżną strefę Zatoki Pomorskiej. Wsteczna (narastająca w kierunku Zalewu Szczecińskiego) delta rzeki i tereny przyległe. Tworzą ją naturalne i sztuczne ramiona świny - obejmujące położone między nimi wyspy, południowo-zachodnie wybrzeża wyspy Wolin oraz południowo-wschodnie fragmenty wyspy Uznam, przylegające do Kanału Piastowskiego. Ponad 70% powierzchni otwartej zajmują słonawy, zbiorowska halofilnego półszuwaru oraz płaty szuwaru właściwego. Znikomą część terenu zajmują pola orne. Powierzchnia leśna (kilkanaście % powierzchni lądowej) zajęta jest przez olsy, nadmorskie bory bażynowe, lasy mieszane brzozowo-dębowe i lasy mieszane bukowo-dębowe.
Wysoczyznowa część wyspy Wolin obejmuje pasmo Wolińskiej moreny czołowej z kulminacją na wzniesieniu Grzywacz. Jej obszar pokrywają głównie lasy - bory sosnowe, lasy mieszane bukowo-dębowe i sosnowo-bukowe, buczyny pomorskie oraz olsy. Nieco ponad 3%powierzchni zajmują jeziora z dominującymi płytkimi jeziorami polodowcowymi. Od północy granicę lądu ustalają klify i niewielkie odcinki wydm oraz mniejsze obszary rolnicze i industrialne. Wody Zatoki Pomorskiej obejmują pas przybrzeżnych płytki wód morskich o szerokości 1Mm o głębokości dochodzącej do 10m. Dno dzięki zróżnicowaniu (piaszczyste, głazowiska) stanowi bardzo ważny obszar rozrodu ryb, biotop małży i makroalg. Jest to istotna baza pokarmowa ptaków migrujących i zimujących.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 19 lutego 2015 roku

Edytowano: 11 lipca 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940