Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Przyroda > Rezerwaty przyrody > Rezerwat przyrody "Bielica"

Rezerwat przyrody "Bielica"

Typ: przyrody nieożywionej

Lokalizacja: m. Koszalin

Powierzchnia: 1,30 ha

Data utworzenia: 28 luty 1972 r.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 1,30 ha w Nadleśnictwie Wysobórz, położony w granicach miasta Koszalina. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie dobrze wykształconej leśnej gleby bielicowej z wyraźnymi poziomami genetycznymi powstałymi bez oddziaływania wód gruntowych, porośniętej drzewostanem powstałym z naturalnego odnowienia, reprezentowanym przez zbiorowisko leśne suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Obszar rezerwatu w całości objęty jest ochroną czynną i udostępnia się tylko dla celów naukowych.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 23 lutego 2010 roku

Edytowano: 13 października 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940